People Analytics en Workforce Analytics refereren aan de nieuwe trends op het gebied van data en HR.

Wat zijn die trends?

Allereerst is er een verschuiving van het achteraf rapporteren van ontwikkelingen naar het voorspellen van wat er gaat gebeuren door middel van “predictive analytics”.
Daarnaast wordt HR data wordt gekoppeld aan steeds meer bronnen: Interne bronnen zoals financiele data, kwaliteit en klanttevredenheid en externe bronnen zoals statistieken over de arbeidsmarkt.
Een derde trend is de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). AI kan in een zee van data verbanden zien, wat helpt om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.

Alles bij elkaar betekent dit dat Analytics in HR een steeds meer vooraanstaande rol gaat spelen, en bepalend kan zijn in een strategie.

Wat wordt er op deze manier mogelijk? Een paar voorbeelden.

Recruitment: Algoritmes kunnen recruiters helpen om in een stortvloed van cv’s de meest relevante profielen te vinden. Vervolgens kunnen de kandidaten via een chatbot kwalificatievragen beantwoorden. Dit geeft recruiters de ruimte om meer tijd te besteden aan de meeste relevante kandidaten.

Churn: Predictive Analytics kan op basis van een aantal factoren voorspellen hoeveel werknemers op bepaalde afdelingen of locaties ontslag zullen nemen. Deze inzichten stellen bedrijven in staat om proactief de meest effectieve maatregelen te nemen om meer werknemers aan boord te houden.

Vinger aan de pols: Statustoday kijkt naar e-mailpatronen binnen teams en kan hieruit dashboards samenstellen over onder andere:

Betrokkenheid van werknemers
Vroege waarschuwingssignalen oppikken dat medewerkers overwerkt raken
Relatieve sociale invloed van medewerkers en werknemers in beeld brengen
Zichtbaar maken welke managers vaak buiten werktijd met hun teamleden mailen