De belangrijkste reden waarom veel projecten mislukken is omdat de verandering niet wordt ‘geadopteerd’ door medewerkers. Alle aandacht gaat uit naar de uitvoer van de verandering: de implementatie van het IT systeem bijvoorbeeld. Wat vergeten wordt is echter de menskant van de verandering, ook wel verandermanagement genoemd. Wat zijn de belangen van de medewerkers? Welke diverse invalshoeken en standpunten hebben zij? Wat betekent de verandering voor hun dagelijks werk? Welke processen veranderen? Met wie ga ik straks samenwerken?

Wij helpen u en uw organisatie om de slagingskans van uw verandertrajecten te vergroten door niet alleen de verandering, maar juist ook de mens centraal te stellen. Met onze inzet gaat de slagingskans van uw verandertraject omhoog, beperken we proactief risico’s en zorgen we voor additionele Return on Investment binnen uw project.

Kernwoorden in onze aanpak:

  • Samen – Met de organisatie
  • Vliegwiel – In beweging zetten & enthousiasmeren
  • Inhoud – Multidisciplinair & domein overkoepelend
  • Lerend veranderen – Aanpak aanpassen waar nodig
  • Track record – Ruime en relevante ervaring
Transformatie-main