Sneller en beter rapporteren

De business heeft continu behoefte aan nieuwe inzichten, overzichten en dwarsdoorsneden. Vaak wil zij sneller over informatie beschikken dan waar de huidige processen, systemen en IT-afdelingen in kunnen voorzien.

Adapt Business Analytics helpt organisaties sneller, beter en dynamischer te rapporteren.

Dashboard
People-Analytics
Nieuwe inzichten in uw teams

In plaats van enkel statistieken zoals verzuim, verloop en productiviteit te rapporteren, kan People Analytics inzicht bieden in de onderlinge oorzaken.

Zo helpt analytics organisaties om sneller de juiste strategische acties te ondernemen op het gebied van HR.

De kracht van Agile Data Warehousing
Automatiseer het ontwikkelproces van datawarehouses en beperk de doorlooptijd en de kosten voor nieuwe toepassingen.
Data-Infrastructure