Interview: Agile datastrategie in actie

21 juni 2023 | Interview
De afgelopen maanden heeft Adapt Analytics gewerkt aan de verdere ontwikkeling van haar Agile Datastrategie. Het volgende interview met Frans Melenhorst (Managing Director van Adapt Clear Value en New Projects van Adapt Analytics) zoomt in op de Agile Datastrategie in de praktijk en bespreekt de voordelen voor organisaties die worstelen met het succesvol uitrollen van hun eigen datastrategie.  

Hoi Frans, kun je jezelf even kort voorstellen voor iedereen die je nog niet kent?    

Mijn naam is Frans Melenhorst en ik woon in Hellendoorn, vlakbij Enschede. Ik ben al meer dan 30 jaar actief in data gedreven besluitvorming, CRM en digitale transformatie, als business consultant en later als Manager Customer Marketing en CRM. Sinds 2013 doe ik dit als directeur en klantstrateeg. In mijn overtuiging wil elk bedrijf groeien en klanten behouden door goed in te spelen op wat individuele klanten willen. Dat klantdata daarbij heel waardevol zijn, weet elke marketeer en directeur, maar niet elk bedrijf is even ervaren om die data uit diverse bronnen samen te brengen, nieuwe inzichten te maken en die klantkennis te gebruiken om haar producten, diensten, processen en marketing daarop aan te passen. Wij helpen bedrijven om die transformatie in kleine stappen succesvol te maken.  

Leuk dat je er bent! We duiken direct in je ervaringen met datastrategieën: waarom denk je dat organisaties van nu zoiets als de agile datastrategie van Adapt Analytics nodig hebben? 

Als ik kijk naar bedrijven die bezig zijn met data, dan zie je dat bepaalde aspecten goed doordacht zijn: hoe maak je goeie analyses? Hoe maak je dashboards waarop gestuurd kan worden? Hoe kan ik stappen maken in het beter uitnutten van data? Welke aanpak of strategie helpt daarbij? Maar wat ik ook merk is dat veel Information managers, marketeers, digital engagement managers en operations managers het lastig vinden om intern aan de directie duidelijk te maken wat de waarde is van een datastrategie voor hun bedrijf.  Hoe wordt die strategie bijvoorbeeld vertaald naar concrete stappen die resultaat opleveren en hoe transformeert een bedrijf naar datagedreven werken. Vaak zijn datastrategieën vrij zware, complexe documenten die lastig te begrijpen zijn en daarnaast vaak ook al achterhaald zijn als er net begonnen is met de uitvoering ervan.  

Vandaar dat we met Adapt  Analytics begonnen zijn met de Agile Datastrategie. Hiermee maken we datastrategieën die helder en compact zijn, in concrete stappen uit te voeren zijn, per stap resultaat opleveren en die voldoende flexibiliteit hebben om nieuwe ontwikkelingen of prioriteiten erin op te nemen. We hebben in onze ervaring in o.a. bouw, retail en recruitment gemerkt dat die flexibiliteit erg belangrijk is. Zeker in de wereld van nu kun je vandaag moeilijk overzien wat over een half jaar nodig is. Met de Agile Strategie slaan we de brug tussen de ambities en doelen van onze klant en de data analyses, processen en oplossingen om die doelen te bereiken. We geven onze klanten hiermee een kapstok en de kennis, snelheid en vaardigheid om met succes datagedreven te worden. “Agile” is hier niet zomaar een woord, maar slaat op de wendbaarheid en flexibiliteit die je als bedrijf nodig hebt om op basis van data voortdurend mee te kunnen bewegen met de veranderingen in jouw veranderlijke en competitieve markt.  

En hoe bereik je dat precies? Hoe draagt de Agile Datastrategie bij aan het tegelijk meer flexibel en datagedreven worden? 

Ik merk in mijn werk dat gecreëerde strategieën eerder dogmatisch dan pragmatisch zijn, dat kan een probleem zijn. Tegenwoordig heb je in veel sectoren te maken met een ongelooflijk hoog niveau van marktdynamiek en dat dwingt je als bedrijf om sneller beslissingen te nemen om je aan die nieuwe omgeving aan te passen. De Agile Datastrategie neemt de ambitie en doelen van jouw bedrijf als vertrekpunt, maar neemt ook de maturiteit of de ervaring van jouw mensen in datagedreven werken mee. We vertalen ambitie, doelen en bedrijfsstrategie naar use cases. We helpen prioriteren te stellen. Hierna gaan we na hoe we stapsgewijs use cases kunnen uitvoeren, en wat ervoor nodig is om procesmatig dit soort cases zelf te kunnen herhalen.  Welk dataplatform is nodig, welke processen om data te ontsluiten, welke metrics en dashboards (minder is beter!) en hoe we datamanagement goed inrichten zodat de data betrouwbaar zijn, veilig worden vastgelegd en gebruikt en hoe aan de privacywetgeving wordt voldaan. En bij de realisatie van de Agile Datastrategie checken we periodiek welke vorderingen we maken, wat beter kan, of er prioriteiten veranderen. Net als bij de Agile werkwijze hebben we hierbij ook periodiek retrospectives om met elkaar te bekijken of we goed bezig zijn en of we nog steeds in lijn met de ambities en doelen van de klant werken. Door dit zo, op een iteratieve, transparante en flexibele manier, te doen krijgen managers en medewerkers sneller toegang tot betrouwbare informatie en inzichten.  

Op welke andere manieren kunnen organisaties, naast flexibel worden en sneller inzichten krijgen, profiteren van de agile datastrategie?  

Organisaties die met de Agile Datastrategie van Adapt werken, ontwikkelen een manier van werken waarmee ze zich sneller kunnen aanpassen aan onvoorspelbare veranderingen. Door te werken in kortcyclische periodes die eindigen met resultaat en waardevolle feedback, kun je sneller en effectiever verbeteringen creëren en bouw je draagvlak op voor datagedreven werken door de hele organisatie heen.    

Je hebt nu een aantal voordelen van de Agile Datastrategie genoemd. Kun je ook enkele mogelijke uitdagingen met ons delen, die je misschien al bent tegengekomen? 

Die uitdagingen blijken in de praktijk enorm mee te vallen. De Agile Datastrategie lost namelijk een aantal knelpunten van de traditionele datastrategie op. Een typische uitdaging bij het introduceren van een traditionele datastrategie is het meekrijgen van de organisatie; het overtuigen van de noodzaak ervan. Een valkuil bij het opstellen van een datastrategie is verder dat het al snel een complex, technisch en dik document wordt, dat daardoor in de la eindigt. Het voordeel van de Agile Datastrategie is dat we vanuit de businessdoelen starten, we de business aansluiten en niet in technische details vervallen en klein beginnen bij de implementatie ervan. Dit, in plaats van het ontwikkelen van een gedetailleerde datastrategie roadmap. Met de Agile datastrategie werken we in kortcyclische stappen aan een organische groei van datagedreven werken op basis van draagvlak, snelle levering van waarde en bewijs en betrokkenheid van medewerkers door de hele organisatie. De voordelen worden het eerst gemerkt in “de machinekamer van de organisatie” en kunnen ook worden gezien als leerperiode voor de organisatie. Maar zodra je een kritische massa bereikt, begint de hele organisatie meer datagedreven te werken en de vruchten ervan te plukken. Het fundament wordt gelegd, er ontstaat betrokkenheid en de eerste bewijzen worden geleverd. En op dat moment zie je dat succes op korte termijn een concurrentievoordeel op lange termijn wordt.   

Kun je ons een voorbeeld uit de praktijk geven van hoe een Agile Datastrategie een organisatie heeft geholpen om succesvol te zijn in een concurrerende markt?  

De Covid-19 periode heeft de koers en werkwijze van veel organisaties en zelfs hele bedrijfstakken drastisch veranderd. Veel horeca- en recreatiebedrijven worstelde enorm met beperkte of vervallen openingstijden. Omdat er veel minder of geen gasten meer buiten de deur mochten eten of drinken, zochten veel bedrijven naar nieuwe klantcontactpunten. De bedrijven die in die nieuwe werkelijkheid sneller dan anderen op basis van data en een agile werkwijze de juiste beslissingen wisten te maken én te implementeren, hadden een groot voordeel. Met externe ondersteuning konden ze onder andere de benodigde data management- en Martech-oplossingen selecteren en implementeren om online op te schalen naast de fysieke vestigingen, om gepersonaliseerd direct klantcontact te hebben en de resultaten te kunnen monitoren met dashboards die werden gevoed door een flexibel en snel en te richten dataplatform. Een agile datastrategie hielp veel organisaties om zich als eerste aan te passen en deze voordelen te benutten.  

Kun je ons een voorbeeld geven van een project waarbij een organisatie ondersteuning nodig had nadat hun eerste poging om een datastrategie uit te rollen mislukte? 

Voor veel organisaties is het probleem bij het introduceren van een datastrategie dat er meerdere afdelingen of disciplines bij betrokken moeten zijn. Je hebt de betrokkenheid van mensen door de organisatie nodig, je hebt een deel van hun tijd nodig en je hebt hun ervaring en ideeën nodig om de juiste route te definiëren, om mogelijke barrières te vinden en op te lossen. En uiteindelijk heb je ook tools, processen en spelregels nodig om resultaat te boeken.  

Als het niet lukt om een datastrategie op papier te zetten en te impementeren heeft dat meestal te maken met 5 dingen: (1) er wordt gedacht vanuit tools en niet vanuit bedrijfsdoelen; (2) er wordt gedacht vanuit techniek en niet vanuit mensen die klussen te klaren hebben, en (3) er wordt vergeten om vanaf stap 1 draagvlak te creëren voor de verandering naar datagedreven werken. Als dit vervolgens ook naast het reguliere werk moet gebeuren (4) in te weinig tijd (5), dan heb je 5 redenen waarom een datastrategie vaak niet verder komt dan een document in een la. Het is in mijn ervaring voor leidinggevenden vaak lastig om te beslissen hoe te beginnen en het te laten werken. Bij de invulling en realisatie van de Agile Datastrategie letten we expliciet op deze 5 valkuilen.  

Vanuit een wat breder perspectief, voor welke branches is de Agile Datastrategie volgens jou met name relevant? 

De methode achter de Agile Datastrategie geeft onze klanten het vermogen om zich op een effectieve manier en op basis van betrouwbare data snel aan te passen aan veranderingen in de markt. Daardoor is de toegevoegde waarde het grootst in branches die volatiel zijn, veel dynamiek kennen of voor bedrijven die vaak te maken hebben met onverwachte veranderingen in hun markt.  

Waarom is juist Adapt de aangewezen organisatie om de Agile Datastrategie aan te bieden? 

Bij Adapt vind je een unieke groep van hooggekwalificeerde dataprofessionals die goed kunnen luisteren, bedrijven en organisaties van A tot Z helpen bij het verbeteren van inzichten, sturing en performance op basis van data bieden en ervaring hebben in een groot aantal branches. Zoals de naam al aangeeft, zit wendbaarheid in ons DNA. Adapt is al vanaf het begin gewend om in korte sprints dataplatforms, data analyses en dashboards op te leveren en uit te breiden; met de toegenomen dynamiek in de markten van onze klanten was het voor ons een logische stap om ook strategisch op een agile manier met onze klanten te werken. Sinds de start van Adapt investeren we ook voortdurend in de kennis en vaardigheden van onze mensen, zodat ze zelf ook mee kunnen veranderen met de wensen in de markt; vandaar dat we inmiddels ook een flink aantal mensen hebben die de Agile Datastrategie kunnen opstellen en met de mensen van onze klanten en onze professionals kunnen realiseren. 

Hartelijk dank voor jouw tijd en het delen van jouw ervaring, Frans! 

Graag gedaan. 

Wil jij hier meer van weten?

Heb je interesse in de wereld van data, ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kan betekenen of wil je eens sparren? Dat kan! Onze adviseurs staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op.

Fenki-Analytics-e1622452919830

Marco Christophori

Senior Analytics Consultant