Big Data stress?

In 3 stappen naar een agile 

datastrategie

Verdrink je ook in de hoeveelheid data die op je afkomt?

Herkenbaar? En benieuwd hoe andere organisaties hiermee omgaan? Veel organisaties hebben grote moeite met het formuleren en implementeren van een concrete datastrategie.

Graag nodigen wij je uit voor onze ronde tafel op 8 mei of 19 juni waarin verschillende organisaties met elkaar in gesprek gaan om ervaringen te delen en van elkaars aanpak te leren.

Small & Wide Data mindset:

We maken gebruik van datasets binnen uw eigen organisatie (Small), eventueel aangevuld met brede gegevens om juist op de punten waar het gewenst is, de nodige verbreding te kunnen maken (Wide).

Dit leidt tot/maakt mogelijk:

 • Effectieve, organisatie specifieke besluitvorming.
 • Zicht en controle op de gebruikte gegevens; zonder in het web van Big Data te verdwalen.
 • Kostentechnisch is het veel organisatie specifieker en dus voordeliger.

Contextualiseren

Organiseren van je eigen gedachten

 • Begrijpen van de context en omgeving waarin de datastrategie geïmplementeerd zal worden.
 • Hierin gebruiken we twee perspectieven:
   • Organization (hoe past data in de “overall” bedrijfsstrategie?)
   • Data (wat voor effect zal data hebben op de bedrijfsvoering?)
 • Daarnaast maken we een “Data asset inventory” waarin we inventariseren en doorgronden welke data de organisatie al heeft, en hoe hier optimaal mee om te gaan.

Ideeënvorming

Het genereren van ideeën

 • Uiten van ideeën als use-case (user/system/interaction/goal) op iteratieve manier, kleine stappen​.
 • Gebruik selectie criteria om implementatie de prioriteren:​
   • Hoe past het bij de bedrijfsstrategie?​
   • Hoeveel investering vraagt het?​
   • Wat is de ROI?

Voorschrijven

Van idee naar actie

 • Het verbinden van ideeën aan implementatieplannen
 • We maken een roadmap waarin:
   • We uiteenzetten wat er moet gebeuren.
   • Voortgang bijhouden richting de gewenste business resultaten.

De adoptie van het gedachtengoed van Small & Wide Data in de datastrategie, leidt tot de meest efficiënte en effectieve manier van het gebruik van data. Wat levert het de klant op?

 • Betere (datagedreven) besluitvorming
 • Voorlopen op innovatie
 • Minimalisering administratieve handelingen
 • Wendbare en schaalbare data structuur
 • Het voorkomen van menselijke fouten
 • Tijd besparen door automatisering
 • Inzicht in bedrijfsprocessen

Lees hier onze blog over Small en Wide Data en het Navigeren in het Datalandschap.

Onze klanten

Meld je nu aan voor de ronde tafel!

Vind je het leuk om bij de ronde tafel van 8 mei of 19 juni 2024 aanwezig te zijn of zullen we een gesprek inplannen, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.

thumbnail_image004

Clemens Huis in ’t Veld

Directeur van
Adapt Analytics

reCAPTCHA is required.