Blog: De Agile Datastrategie 

22 februari 2023 | Blog

Als je begint aan een datastrategie kan het overweldigend zijn. Je moet keuzes maken over tooling, opslag, data governance, vaardigheden onder je personeel etc. Voor je het weet verzand je in de verschillende mogelijkheden en ben je maanden bezig met alleen plannen maken. Door dit agile op te pakken kan je een hoop stress vermijden.

Inmiddels is 2023 goed op gang en hebben velen hun goede voornemens al laten vliegen. Je hebt ook talloze opties om te overwegen als je aan zo’n voornemen denkt. Je kunt denken aan het verbeteren van je fysieke en/of mentale gezondheid, financiële planning, verbetering van je relaties of carrièreontwikkeling. Het is overweldigend om te bedenken hoe je al deze gebieden van je leven kunt verbeteren en welke stappen je zou moeten zetten. 

Stel je nu voor dat dit plaatsvindt op bedrijfsniveau waar er een uitgesproken wens is om meer grip te krijgen op de data die er in het bedrijf is. Hierbij moet je besluiten nemen over de informatiebehoeften die er zijn. Je moet nadenken over wat voor data je hebt, wat voor tool je gebruikt en wie in je bedrijf al een idee heeft over wat voor inzichten er zijn. Je moet eigenlijk een hele datastrategie gaan bedenken. Het kan ontzettend uitdagend zijn om de juiste keuzes te maken, vooral als de wereld om ons heen continu verandert en er steeds meer data beschikbaar is en er ook steeds meer vragen over komen. 

Maar net als bij zelfverbetering, kan het helpen om te beginnen met kleine, haalbare stappen in plaats van alles tegelijk aan te pakken. En hier komt het begrip Agile om de hoek kijken. Agile staat voor flexibiliteit en snelheid en richt zich op het realiseren van snelle resultaten en continue verbetering, in plaats van het volgen van een vastomlijnd plan. 

MVP

Dit betekent dat je kunt beginnen met een minimum viable product (MVP) en vervolgens stap voor stap verder kunt werken aan verbetering en uitbreiding. Zo’n MVP kan je zien als de simpelste variant die voldoet aan de beoogde functie. In het meest bekende voorbeeld hiervan is het einddoel een auto, en is de simpelste variant dat getest kan worden een skateboard. Op het moment dat je iets hebt, is het makkelijker om het met de doelgroep te testen en dan verder door te ontwikkelen. 

Zo creëer je dan een snellere impact en verlaag je de drempel om te beginnen. In plaats van eindeloos te plannen en te overwegen, kun je direct aan de slag en steeds verder verbeteren, totdat je eindigt met een data strategie die aansluit bij jouw organisatie en haar specifieke behoefte. 

Het is dan nog wel belangrijk om eerst stil te staan bij wat je wilt bereiken voordat je begint met het ontwikkelen van MVP’s. Dit is als het kiezen van een bestemming voordat je op reis gaat. Door bewust stil te staan bij je doelen en ambities, kun je beter bepalen welke stappen je moet zetten om daar te komen. Zo kun je die stip op de horizon als hulp gebruiken om te bepalen wat je volgende MVP moet zijn. Je bouwt dan stap voor stap op je leercurve en kunt regelmatig bekijken of je nog op de juiste weg bent en tevens of je je doelen moet bijstellen. 

Een Agile Datastrategie dus. Net zoals je in staat bent om je zelfverbeteringstraject op een flexibele en effectieve manier aan te pakken, kan een Agile Datastrategie je helpen om op een flexibele en effectieve manier beslissingen te nemen over je data. In plaats van alles in één keer perfect te willen hebben, kun je stapsgewijs vooruitgang boeken en snel aanpassen als er veranderingen plaatsvinden. Hierdoor kun je altijd zorgen dat je op het juiste moment de juiste informatie hebt. 

De Agile datastrategie is gericht op snelle en flexibele implementatie van Business Intelligence & Analytics, zodat je onmiddellijk waardevolle inzichten kunt verkrijgen en kunt blijven verbeteren. 

De 7 punten van een data strategie

Er zijn 7 punten waar we rekening mee moeten houden voor een succesvolle datastrategie. Hou er rekening mee en besef dat een agile “data journey” nog verrassingen, nieuwe inzichten en aanscherping gaat brengen en dat je gedurende je project constant aan de volgende punten aan het sleutelen gaat zijn. Ga ervan uit dat je deze punten bij elke iteratie van je datastrategie opnieuw gaat evalueren en vertrouw op het proces. 

1. Doelen en doelstellingen:

Het is belangrijk om vooraf een ambitie en doelstellingen te definiëren, een stip op de horizon voor je datastrategie. Voorbeelden van een ambitie kunnen zo klein zijn als “we willen ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf het over dezelfde cijfers heeft ” tot iets omvangrijkers als “we willen dat de hele organisatie data gedreven wordt”. Zoals in alle agile projecten is het aan te raden om je ambitie en doelstellingen periodiek te evalueren.

2. Databronnen:

Identificeer steeds voor de vraag die behandeld gaat worden de beschikbare gegevensbronnen en bepaal wat nog ontbreekt. Zorg ervoor dat je weet waar je je gegevens vandaan moeten komen.

3. Data-architectuur en -beheer:

Het is belangrijk om te kiezen voor een oplossing die flexibel genoeg is om snel te voldoen aan de vraag maar ook schaalbaar genoeg is om de doelen en ambities die je gesteld hebt te ondersteunen.  Beschrijf hoe je de data uit verschillende bronnen efficiënt wilt opslaan en beheren. Hoe gaan de gebruikers de data consumeren?  

4. Data-analyse en visualisatie:

Definieer de eerste metingen en KPI’s op basis van de stappen die je tot nu toe hebt ondernomen. Werk samen met de eindgebruikers om het eerste BI rapport of dashboard te ontwerpen. Deze feedback loop met de gebruiker is een belangrijk aspect van de agile benadering, waarbij je stapsgewijs verder kunt ontwikkelen. Antwoorden leiden vaak naar meer vragen en behoeften. Met groeiende behoeften groeit de datastrategie ook.

5. Data governance:

Data governance is de verantwoordelijkheid voor het vastleggen, uitvoeren en handhaven van richtlijnen voor de verwerking van gegevens. Dit kan zowel juridische richtlijnen omvatten, zoals AVG, als bedrijfsspecifiek verwerkingsbeleid. Het is belangrijk om de juiste regels en procedures op te stellen om de kwaliteit en integriteit van de gegevens te waarborgen.

6. Data skills en resources:

Identificeer de vaardigheden en middelen die nodig zijn om de datastrategie te implementeren en onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het aannemen van medewerkers met specifieke expertise, het gebruiken van bepaalde tools en het bieden van training voor de gebruikers. Het is belangrijk om te investeren in de juiste middelen om de datastrategie succesvol te implementeren.

7. Data mindset:

Tot slot is het belangrijk om de juiste data mindset te ontwikkelen bij de belangrijkste stakeholders. Dit betekent onder andere het waarderen van de waarde van gegevens en het begrijpen van hoe gegevens kunnen worden gebruikt om bedrijfsbeslissingen te ondersteunen. Ook belangrijk is de ‘adoptie’ onder de medewerkers van de gekozen BI tooling. Een cultuur van data-gerichtheid is cruciaal voor het succes van uw datastrategie. 

Dit klinkt natuurlijk weer als heel veel dingen waar je aan moet denken maar net zoals bij de goede voornemens is het beste antwoord op de vraag “waar moet ik beginnen?” “Ergens.”  

Begin voor je data traject met de vragen ‘wat is ons doel?’ en daaropvolgend ‘waar willen we als eerst inzicht in?’ Vanaf daar vormt de rest van de strategie zich dan iteratief zo lang er doorlopend aan ontwikkeld wordt. 

Wil jij hier meer van weten?

Heb je interesse in de wereld van data, ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kan betekenen of wil je eens sparren? Dat kan! Onze adviseurs staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op.

Fenki-Analytics-e1622452919830

Neil FitzPatrick

Senior BI Consultant