Blog: De toegevoegde waarde van Scrum/Agile in een analytics omgeving

3 mei 2023 | Blog

Als Business Intelligence (BI) consultant en Scrum master heb ik de kans gekregen om bij verschillende bedrijven te werken. Het implementeren van Scrum en Agile principes in een analytics omgeving is een krachtige manier om meerwaarde te creëren voor zowel het bedrijf als het team.

De voordelen

In de snel veranderende wereld van data en analytics is het cruciaal om flexibel en adaptief te zijn. Scrum en Agile stellen teams in staat om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Dit is vooral belangrijk in een analytics omgeving waar inzichten uit data voortdurend evolueren en er voortdurend behoefte is aan bijstelling van de strategie.

Het werken in sprints versnelt het proces doordat teams zich focussen op prioriteiten, sneller feedback ontvangen en aanpassen, eerder bruikbare resultaten opleveren, inefficiënties verminderen en een grotere verantwoordelijkheid ervaren. Dit leidt tot snellere, bruikbare inzichten die stakeholders helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Hierdoor kunnen teams sneller bruikbare inzichten leveren en kunnen stakeholders eerder profiteren van de resultaten van het analytics project.

Figuur 1: Deming cycle

Alles in het Scrum framework is gemaakt om constante deming cycles te maken. Dagelijkse stand-up meetings, regelmatige reviews en retrospectives zorgen voor een constante stroom van feedback en  een omgeving waarin problemen en uitdagingen snel kunnen worden aangepakt. Stakeholders worden op deze manier actief betrokken bij het analytics proces. Door nauw samen te werken met het team, kunnen stakeholders hun inzichten delen, prioriteiten stellen en de voortgang van het project bewaken. Dit zorgt voor een betere alignment tussen het team en de business en helpt bij het vroegtijdig identificeren van eventuele problemen. Door voortdurend te leren, aan te passen en te verbeteren, zorgen teams dan voor een betere alignment met de behoeften van de business en een hogere nauwkeurigheid van hun inzichten.

Hoewel Scrum en Agile geweldige voordelen kunnen bieden, zijn er enkele randvoorwaarden en potentiële valkuilen waar je rekening mee moet houden.

Randvoorwaarden voor een goed Scrum-proces:

Duidelijke doelen en prioriteiten: Zorg ervoor dat je team en stakeholders op één lijn zitten over de projectdoelen en prioriteiten in relatie tot de business doelen. Een heldere visie zorgt ervoor dat iedereen naar hetzelfde  eindresultaat toewerkt.

Betrokkenheid en ondersteuning van het management: Het is essentieel dat het management de Agile- en Scrum-methodieken omarmt en ondersteunt. Zonder hun betrokkenheid en steun is het moeilijk om een succesvolle transformatie te realiseren.

Goede communicatie: Open en eerlijke communicatie binnen het team en met stakeholders is cruciaal. Creëer een omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën, zorgen en feedback te delen. Scrum teams horen zelfsturend te zijn; teamleden zijn actief betrokken bij het besluitvormingsproces en dragen hun expertise en ideeën bij. Dit stimuleert een open en eerlijke communicatie, wat leidt tot betere oplossingen en samenwerking binnen het team.

Bekwame en gemotiveerde teamleden: Zorg voor een divers team met de juiste vaardigheden en ervaring. Het team moet alle vaardigheden bezitten om zelfstandig aan het project te kunnen werken. Een gemotiveerd en vakbekwaam team dat goed samenwerkt, is de sleutel tot succesvolle projecte. Als het proces goed word opgezet, ervaart het team autonomie, eigenaarschap en transparantie over de doelen; dit werkt op zich zelf meestal motiverend.

Potentiële valkuilen

Figuur 2: Balans tussen snelheid en nauwkeurigheid

Een van de grootste valkuilen is een verkeerd begrip van de principes van Scrum en Agile. Zorg ervoor dat het team en de stakeholders goed getraind en geïnformeerd zijn over deze methodieken om ze correct toe te passen. Het kan ook verleidelijk zijn om te proberen een ‘eigen Scrum’ te maken door bepaalde delen wel of niet te doen. Zeker als je met Scrum begint is het essentieel om het gehele Scrum framework toe te passen.

Ook als je team te star vasthoudt aan een bepaald plan of te veel weerstand biedt tegen verandering, zal dit het succes van je Scrum-proces belemmeren. Sta open voor aanpassingen en wees bereid om je aanpak te veranderen als dat nodig is.

Hoewel snellere time-to-value een voordeel is van Scrum en Agile, mag dit niet ten koste gaan van de kwaliteit. Zorg ervoor dat je team de juiste balans vindt tussen snelheid en nauwkeurigheid anders is er onvoldoende aandacht voor technical debt. Als je team de neiging heeft om problemen voor zich uit te schuiven, kan dit uiteindelijk leiden tot lagere kwaliteit en verminderde prestaties.

Door rekening te houden met deze randvoorwaarden en potentiële valkuilen, kun je een sterker en effectiever Scrum-proces opzetten en de kans op succes vergroten. Scrum en Agile zijn krachtige methodieken, maar het is belangrijk om ze op de juiste manier te implementeren en te beheren om het volledige potentieel te benutten.

De implementatie van Scrum en Agile principes in een analytics omgeving biedt vele voordelen, waaronder flexibiliteit, snellere time-to-value, verbeterde samenwerking en communicatie, hogere kwaliteit van analytics en een verhoogde betrokkenheid van stakeholders. Door het omarmen van deze methodieken kunnen bedrijven en hun analytics teams betere resultaten behalen en beter inspelen op de veranderende behoeften van de markt.

Wil jij hier meer van weten?

Heb je interesse in de wereld van data, ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kan betekenen of wil je eens sparren? Dat kan! Onze adviseurs staan je graag te woord. Neem gerust contact met ons op.

Fenki-Analytics-e1622452919830

Neil FitzPatrick

Senior BI Consultant