Klantcase: GGZ-instelling begeleid wonen 

Onze opdracht

Breng de kansen en bedreigingen van de bestaande BI-omgeving in kaart en maak een actieplan om dit te verbeteren.

De uitdaging

Een regionale instelling voor begeleid wonen en ambulante begeleiding is recent overgestapt op zelforganisatie. Hiervoor is een BI-omgeving met een teamdashboard geïmplementeerd, zodat het team over stuurinformatie beschikt. Daarnaast was er een verouderde rapportage omgeving. De organisatie had behoefte aan inzicht in de grootste kansen en bedreigingen van de bestaande BI-omgeving. Vervolgens was een actieplan gewenst om de bedreigingen weg te nemen.

Onze aanpak

Wij hebben binnen een periode van drie maanden een quick scan uitgevoerd om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Met een Agile aanpak hebben we de volgende stappen doorlopen: 

Quick scan van de BI-omgeving. 

Quick scan van de BI-processen. 

Presenteren van kansen en bedreigingen aan de stakeholders. 

Samenstellen BI-team. 

Ontwerpen en implementeren van nieuw BI-ontwikkelproces. 

Borging van het nieuwe proces door nog enkele maanden betrokken te blijven. 

Het resultaat

Het hele proces hebben we binnen drie maanden doorlopen. Daarmee hebben we het volgende gerealiseerd:  

Inzicht in de grootste kansen en bedreigingen van de BI-omgeving. 

Plan van aanpak voor het oplossen van de belangrijkste bedreigingen. 

Nieuw ingericht agile BI-ontwikkelproces, inclusief rolverdeling binnen het team. 

Betere samenwerking tussen het BI-ontwikkelteam, de stakeholders en de gebruikers van de BI-producten. 

Meer begrip binnen de organisatie over de rol van data en het belang van het beheer van meta-data. 

Conclusie

Een quick scan kan tot verrassende inzichten leiden. Hier bleek al snel dat de techniek beter kon, maar ook dat de business nog onvoldoende was meegenomen in het datagedreven werken. Doordat we iets langer zijn gebleven om de klant te ondersteunen, hebben we ook de eerste verbeteringen op het gebied van datagedreven werken kunnen implementeren. We hebben hierbij gekozen voor een zachte landingwaarbij verbeteringen langzaam zijn ingevoerd. Hiermee is het proces van continu verbeteren ingezet.

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken bij het koppelen van je data?

Neem gerust eens contact met ons op, dan vertellen wij je graag hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Frans Melenhorst

Interim Managing Director

Neem contact op

reCAPTCHA is required.