Klantcase: ROC Nijmegen, inzicht in toekomstige studenten

Het kiezen van een nieuwe school of opleiding is een stap die grote invloed heeft op het leven van een toekomstige student.  ROC Nijmegen wil een ontmoetingsplaats zijn, een professionele leergemeenschap, waarin studenten zichzelf en de wereld om hen heen leren kennen en hun ambities kunnen waarmaken. Dat betekent dat voor elke student die voor ROC Nijmegen kiest de capaciteit en kwaliteit van het onderwijs voor de komende jaren gegarandeerd moet zijn. Om dat te kunnen waarborgen wil je dus graag kunnen voorspellen hoeveel studenten je kan verwachten. 

Bij het maken van meerjarenramingen zijn accurate voorspellingen rondom diverse thema’s noodzakelijk. Adapt Analytics heeft ROC Nijmegen geholpen om een voorspelling te maken van de verwachte aantal studenten voor de komende jaren. Door interne databronnen slim te combineren met openbare data, zoals demografische veranderingen en historische marktaandeelgegevens, hebben wij een forecast opgesteld. 

Bijkomstige en nieuwe inzichten 

Met behulp van je eigen interne data kan je vaak veel zeggen over je eigen organisatie. Maar als je jezelf in perspectief van je omgeving wil zien, heb je daaraan vaak niet genoeg en komt openbare data om de hoek kijken. Afhankelijk van de branche zijn er verschillende aanbieders van openbare data. Voor de onderwijssector heeft het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) veel bruikbare data. 

Op basis van de demografische veranderingen, verandering in het marktaandeel en de interne data van ROC Nijmegen hebben we een accuratere inschatting kunnen maken van het aantal verwachtte studenten de komende jaren. 

Start voor de toekomst

De analyse is “eenmalig” uitgevoerd. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat ROC Nijmegen meer gebruik gaat maken van openbare databronnen in de toekomst. Dit ondersteunt ROC Nijmegen om de capaciteit en kwaliteit van het onderwijs voor de komende jaren te blijven garanderen. 

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken bij het koppelen van je data?

Neem gerust eens contact met ons op, dan vertellen wij je graag hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Frans Melenhorst

Interim Managing Director

Neem contact op

reCAPTCHA is required.