Klantcase: Snellere processen én betere beveiliging in het onderwijs

Onze opdracht

Breng ons Identity Acces Management proces op orde!

De uitdaging

Een uitgeverij in het onderwijs worstelde met de procesinrichting en implementatie van systemen. Wanneer medewerkers een nieuwe functie kregen of nieuw in dienst kwamen, ontstonden er problemen bij het toekennen en afnemen van de juiste autorisaties. Het ontbreken van een standaardproces zorgde voor een inefficiënte werkwijze en een verhoogd security-risico.

Onze aanpak

Identity Acces Management is de standaardisatie van de processen voor het toekennen en afnemen van autorisaties, en het vastleggen daarvan in een autorisatie-matrix. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, want je wil duidelijk hebben wie toegang heeft tot welke systemen en gegevens. Wat wij hebben gedaan: 

In kaart brengen van het bestaande proces en de risico’s. 

De wens en het doel van de nieuwe processen inventariseren en SMART beschrijven. 

De nieuwe processen ontwerpen op hoofdlijnen. 

De processen steeds concreter maken door ze continu te toetsen. 

Een ontwerp maken van de autorisatiematrix die wordt gebruikt om autorisaties toe te kunnen wijzen aan de juiste personen. 

Het resultaat

We hebben het proces aangepakt, vastgelegd en gestroomlijnd. Daardoor hebben we het volgende gerealiseerd:  

Afgestemde en geïmplementeerd procedures. 

Het proces wordt sneller doorlopen met minder handelingen. 

Mensen hebben de juiste toegangsrechten tot systemen en data. 

Systemen en data zijn beter beveiligd door goed gecontroleerde autorisatie. 

In een vervolgtraject wordt de autorisatiematrix vertaald in Azure Active Directory groepen. Hierdoor gaat de uitrol van autorisaties nog sneller en met nog minder kans op fouten. 

Conclusie

Samenwerking, overleg en betrokkenheid zijn key. Bij dit traject waren veel verschillende stakeholders betrokken. De directie moest besluiten nemen, de HR-afdeling moest haar werkwijze aanpassen, de IT afdeling wilde de procedures implementeren en verschillende leveranciers moesten voor de uitvoering zorgen. Elke verandering zorgt voor weerstand, vooral wanneer het bestaande werkzaamheden raakt. Door goed te luisteren naar alle stakeholders en hen vanaf het begin bij de plannen te betrekken, hebben wij ervoor gezorgd dat uiteindelijk iedereen tevreden was met de oplossing en de implementatie.

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken bij het koppelen van je data?

Neem gerust eens contact met ons op, dan vertellen wij je graag hoe wij jou van dienst kunnen zijn.

Frans Melenhorst

Interim Managing Director

Neem contact op

reCAPTCHA is required.